Đèn Track Light 25W mẫu K

Đèn Track Light 25W mẫu K Đèn Track Light 25W mẫu K

Đèn Track Light 25W mẫu K

Mã sản phẩm : TR-KW25/TR-KB25/TRM-KW25/TRM-KB25

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Đèn Track Light 6W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 750lm(Trung tính), 750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn Track Light 6W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 540lm(Vàng), 600lm(Trung tính), 600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф50xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn Track Light 9W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn Track Light 9W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 920lm(Vàng), 990lm(Trung tính), 990lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60xL185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 12W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xL145mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 12W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 12W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1380lm(Vàng), 1440lm(Trung tính) , 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 15W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1210lm(Vàng), 1275lm(Trung tính) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xL145mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 15W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1210lm(Vàng), 1275lm(Trung tính), 1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 15W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1625lm(Vàng), 1725lm(Trung tính) , 1725lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1605lm(Vàng), 1700lm(Trung tính) , 1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ75xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1605lm(Vàng), 1700lm(Trung tính) , 1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2125lm(Vàng), 2300lm(Trung tính) , 2300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1850lm(Vàng), 1900lm(Trung tính), 1900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60xL185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2040lm(Vàng), 2200lm(Trung tính) , 2200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1980lm(Vàng), 2100lm(Trung tính) , 2100lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1980lm(Vàng), 2100lm(Trung tính) , 2100lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL205mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2105lm(Vàng), 2125lm(Trung tính), 2125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2500lm(Vàng), 2625lm(Trung tính) , 2625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2280lm(Vàng), 2375lm(Trung tính), 2375lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2540lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2540lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL205mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2540lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2480lm(Vàng), 2550lm(Trung tính), 2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Số led: gắn ray/ ốp trần
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2480lm(Vàng), 2550lm(Trung tính), 2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ra>80/90* (lựa chọn)
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL205mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 35W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3380lm(Vàng), 3500lm(Trung tính), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 35W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3380lm(Vàng), 3500lm(Trung tính), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 35W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 40W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3565lm(Vàng), 3600lm(Trung tính), 3600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 50W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 4500lm(Vàng), 4750lm(Trung tính), 4750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 40W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 4000lm(Vàng), 4200lm(Trung tính), 4200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED