Led dây trong nhà 3528, 120 led

Led dây trong nhà 3528, 120 led Led dây trong nhà 3528, 120 led

Led dây trong nhà 3528, 120 led

Mã sản phẩm FSB-3528--IP33-L120

Led dây trong nhà 2835 (20mm), 280 led

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: EPISTAR (Taiwan )
 • Quang thông: 2950lm/m (2300K), 3100lm/m (2700K), 3200lm/m (3000K), 3250lm/m (4000K,5000K), 3200lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm). Độ dày PCB 1.5mm. Độ rộng 20mm. Chiều dài 2.5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Số led: 280 led/mét. 3 hàng led

Led dây ngoài trời 3528, 120 led

 • Công suất tiêu thụ: 9.6w
 • Bóng led: SMD3528
 • Quang thông: 525lm/m (2300K), 560lm/m (2700K), 590lm/m (3000K), 605lm/m (4000K,5000K),590lm/m (6000K
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 8mm. Độ dày PCB 1.8mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/DC24V
 • Bảo hành: 1 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Số led: 120 Led

Led dây trong nhà 5050, 60 led

 • Công suất tiêu thụ: 14.4w
 • Bóng led: SMD5050
 • Quang thông: 975lm/m (2300K), 1045lm/m (2700K), 1100lm/m (3000K), 1135lm/m (4000K,5000K),1100lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 10mm. Độ dày PCB 2.1mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 60 led

Led dây ngoài trời 5050, 60 led

 • Công suất tiêu thụ: 14.4w
 • Bóng led: SMD5050
 • Quang thông: 780lm/m (2300K), 835lm/m (2700K), 880lm/m (3000K), 910lm/m (4000K,5000K),880lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 10mm. Độ dày PCB 2.1mm Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/DC24V
 • Bảo hành: 1 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Số led: 60 led

Led dây đa sắc RGBW(3000K) trong nhà 5050, 60 led

 • Công suất tiêu thụ: 19.2w
 • Bóng led: SMD5050
 • Quang thông: RGB+Warm white (3000K), điều chỉnh 256 màu + Trắng ấm(3000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 12mm. Độ dày PCB 2.1mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 60 led

Led dây đa sắc RGBW(6000K) trong nhà 5050, 60 led

 • Công suất tiêu thụ: 19.2w
 • Bóng led: SMD5050
 • Quang thông: RGB+Cold white (6000K), điều chỉnh 256 màu + Trắng (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 12mm. Độ dày PCB 2.1mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 60 led

Led dây điều chỉnh màu ánh sáng trong nhà 2216, 240 led

 • Công suất tiêu thụ: 17W /mét
 • Bóng led: SMD 2216
 • Quang thông: Điều chỉnh màu ánh sáng từ Trắng ấm đến trắng ( từ 2700K đến 6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 8mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip33
 • Số led: 120 led

Led dây trong nhà 2835, 168 led

 • Công suất tiêu thụ: 17.3w
 • Bóng led: SMD2835
 • Quang thông: 1740lm/m (2300K), 1860lm/m (2700K), 1960lm/m (3000K), 2025lm/m (4000K,5000K), 1960lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 168 led

Led dây trong nhà 2835, 196 led

 • Công suất tiêu thụ: 17.3w
 • Bóng led: SMD2835
 • Quang thông: 2070lm/m (2300K), 2210lm/m (2700K), 2330lm/m (3000K), 2400lm/m (4000K,5000K), 2330lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 15mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 196 led

Led dây trong nhà 2835, 280 led

 • Công suất tiêu thụ: 25w
 • Bóng led: SMD2835
 • Quang thông: 2950lm/m (2300K), 3100lm/m (2700K), 3200lm/m (3000K), 3250lm/m (4000K,5000K), 3200lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 34mm. Chiều dài 25mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 280 led

Led dây trong nhà 2835, 420 led

 • Công suất tiêu thụ: 30w
 • Bóng led: SMD2835
 • Quang thông: 3500lm/m (2300K), 3700lm/m (2700K), 3800lm/m (3000K), 3900lm/m (4000K,5000K), 3700lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 59mm. Chiều dài 25mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 420 led

Led dây trong nhà 2835, 80 led

 • Công suất tiêu thụ: 6W/mét
 • Bóng led: EPISTAR (Taiwan )
 • Quang thông: 734lm/m (2300K), 786lm/m (2700K), 828lm/m (3000K), 853lm/m (4000K,5000K),828lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 8mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP33
 • Số led: 80 led/mét
 • Bảo hành: 2 năm

Led dây trong nhà 2216 (4mm), 120 led

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Bóng led: SMD2216
 • Quang thông: 790lm(2700K), 830lm(3000K), 850lm(4000K,5000K),830lm(6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 4mm. Độ dày PCB: 1.2mm.Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 120 led

Led dây trong nhà 2216 (8mm), 120 led

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Bóng led: SMD2216
 • Quang thông: 790lm(2700K), 830lm(3000K), 850lm(4000K,5000K),830lm(6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 8mm. Độ dày PCB: 1.2mm.Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 120 led

Led dây trong nhà 2216, 280 led

 • Công suất tiêu thụ: 16.2w
 • Bóng led: SMD2216
 • Quang thông: 1385lm/m (2700K), 1460lm/m (3000K), 1510lm/m (4000K,5000K), 1460lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 280 led

Led dây trong nhà 2216, 300 led

 • Công suất tiêu thụ: 13w
 • Bóng led: SMD2216
 • Quang thông: 1045lm/m (2700K), 1100lm/m (3000K), 1135lm/m (4000K,5000K), 1100lm/m (6000K)
 • Kích thước sản phẩm: Độ rộng 8mm. Chiều dài 5mét/cuộn
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40
 • Số led: 300 led

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED