Nguồn 60W 12VDC

Nguồn 60W 12VDC Nguồn 60W 12VDC

Nguồn 60W 12VDC

Mã sản phẩm VPW-60W12V-WP

Nguồn 35W

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW43xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 , không vô nước

Nguồn 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW43xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Chuẩn IP65, không vô nước

Nguồn 100W

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW43xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 , không vô nước

Nguồn 100W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW68xH38mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 150W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Kích thước sản phẩm: L235xW88xH48mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 250W 12VDC/24VDC

 • Công suất tiêu thụ: 250W
 • Kích thước sản phẩm: L235xW88xH48mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 400W 12VDC/24VDC

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Kích thước thi công: L265xW107xH52mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 150w, không quạt

 • Công suất tiêu thụ: 150w
 • Kích thước sản phẩm: L150xW80xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 110-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 400w, không quạt

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Kích thước sản phẩm: L218xW110xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 175-240AC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 12V/24V, 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Kích thước sản phẩm: L100xW30xH22mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

Nguồn 12V/24V, 35W

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Kích thước sản phẩm: L145xW38xH22mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

Nguồn 12V/24V, 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

Nguồn AC 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Kích thước sản phẩm: L93xW64xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 100W

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L125xW79xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 150W

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Kích thước sản phẩm: L126xW84xH85mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Nguồn AC 200w

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Kích thước sản phẩm: L126xW84xH85mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Nguồn AC 300W

 • Công suất tiêu thụ: 300W
 • Kích thước sản phẩm: L158xW64xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED