Thanh Profile PFVL-0907

Thanh Profile PFVL-0907 Thanh Profile PFVL-0907

Thanh Profile PFVL-0907

Mã sản phẩm : PFVL-0907S/ PFVL-0907B

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Thanh Profile PFVL-1015

 • Kích thước sản phẩm: L1000xH10xW15mm/ L1500xH10xW15mm/ L3000xH10xW15mm

Đèn Thanh Profile PF-0716

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H7xW16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-0716

 • Kích thước sản phẩm: H7xW16mm

Đèn thanh Profile PF-0725

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H7xW25mm
 • Kích thước thi công: 1000x16mm/ 1500x16mm/ 2000x16mm/ 2500x16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-0725

 • Kích thước sản phẩm: H7xW25mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Đèn thanh profile PF-0907

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H9xW7.6mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Đèn thanh Profile PF-1212

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H12xW12mm
 • Kích thước thi công: 1003x8mm/ 1503x8mm/ 2003x8mm/ 2503x8mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1212

 • Kích thước sản phẩm: H12xW12mm
 • Kích thước thi công: 1000x8mm/ 1500x8mm/ 2000x8mm/ 2500x8mm

Đèn thanh Profile PF-1316

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H13xW16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1316

 • Kích thước sản phẩm: H13xW16mm

Đèn thanh Profile PF-1325

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Bóng led: 1003x18mm/ 1503x18mm/ 2003x18mm/ 2503x18mm
 • Kích thước sản phẩm: H13xW25mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1325

 • Kích thước sản phẩm: H13xW25mm
 • Kích thước thi công: 1000x18mm/ 1500x18mm/ 2000x18mm/ 2500x18mm

Đèn thanh Profile PF-1616

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H16xW16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1616

 • Kích thước sản phẩm: H16xW16mm

Đèn thanh Profile PF-1919

 • Công suất tiêu thụ: 16.2W/met
 • Kích thước sản phẩm: H19.7xW19.7mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1919

 • Kích thước sản phẩm: H19.7xW19.7mm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED