Thanh Profile PFVL-3249

Thanh Profile PFVL-3249 Thanh Profile PFVL-3249

Thanh Profile PFVL-3249

Mã sản phẩm : PFVL-3249S/ PFVL-3249B

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Thanh Profile PFVL-7054

 • Kích thước sản phẩm: H70xW54mm

Thanh Profile PFVL-7779

 • Kích thước sản phẩm: H77xW79mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-70105

 • Kích thước sản phẩm: H70xW105mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-3555

 • Kích thước sản phẩm: H55xW35mm
 • Kích thước thi công: 1250x45mm/ 2500x45mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-3594

 • Kích thước sản phẩm: H35xW94mm
 • Kích thước thi công: 1250x84mm/ 2500x84mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED