Thanh Profile PFVL-3594

Thanh Profile PFVL-3594 Thanh Profile PFVL-3594

Thanh Profile PFVL-3594

Mã sản phẩm : PFVL-3594

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Thanh Profile PFVL-3249

  • Kích thước sản phẩm: H32xW49mm

Thanh Profile PFVL-7054

  • Kích thước sản phẩm: H70xW54mm

Thanh Profile PFVL-7779

  • Kích thước sản phẩm: H77xW79mm
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-70105

  • Kích thước sản phẩm: H70xW105mm
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-3555

  • Kích thước sản phẩm: H55xW35mm
  • Kích thước thi công: 1250x45mm/ 2500x45mm
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED