Thanh Profile PFVL-7054

Thanh Profile PFVL-7054 Thanh Profile PFVL-7054

Thanh Profile PFVL-7054

Mã sản phẩm : PFVL-7054S/ PFVL-7054B

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Thanh Profile PFVL-3249

 • Kích thước sản phẩm: H32xW49mm

Thanh Profile PFVL-7779

 • Kích thước sản phẩm: H77xW79mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-70105

 • Kích thước sản phẩm: H70xW105mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-3555

 • Kích thước sản phẩm: H55xW35mm
 • Kích thước thi công: 1250x45mm/ 2500x45mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-3594

 • Kích thước sản phẩm: H35xW94mm
 • Kích thước thi công: 1250x84mm/ 2500x84mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED