Đèn ốp trần/treo trần 20W

Đèn ốp trần/treo trần 20W Đèn ốp trần/treo trần 20W

Đèn ốp trần/treo trần 20W

Mã sản phẩm : CL-DW20/ CL-DB20/ CLP-DW20/ CLP-DB20

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED