Đèn ốp trần/treo trần 50W

Đèn ốp trần/treo trần 50W Đèn ốp trần/treo trần 50W

Đèn ốp trần/treo trần 50W

Mã sản phẩm : CL-DW50/ CL-DB50/ CLP-DW50/ CLP-DB50

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED